Úsměv otevírá duši

Na předním místě jsou pro nás pohodové a štastné děti. Hravou formou všestranně rozvíjíme jejich osobnost a připravujeme je do života a pro vstup do základní školy.

Hry-pravidla pořádku

 • dítě si nemusí žádat o zapůjčení hračky,hry
 • nechat dítě si samo vybrat činnost,až následně nabídnout
 • nepřenášet dětský nábytek na jiné místo
 • vést děti k samostatnému úklidu

Umývárna

 • dítě nahlašuje odchod na WC pouze,když potřebuje pomoc
 • jedna kapka mýdla na ruce,neplýtvat vodou
 • při utírání nechat na rozhodnutí dítěte,jestli si sundá ručník z věšáčku
 • splachování záchodků zajišťují p.učitelky

Šatna

pomáhat dětem při oblékání,svlékání,úklidu
umožnit dětem samostatný odchod do třídy,umývárny
při přecházení dětí z jedné třídy do druhé – neřadit se!

Pobyt venku

 • denně před odchodem na vycházku zapsat směr k TVP v šatně
 • ponechat dětem co největší prostor pro volnou chůzi,proběhnutí,běh
 • vést děti k dodržování pravidla-zastavit na konci chodníku
 • dodržení pravidel při chůzi po chodníku:
  -chodíme vpravo
  -po silnici vlevo
 • využívat zahrady
 • co nejvíce chodit do přírody a využívat rozmanitosti okolí

Stolování

 • sedět na celém sedátku
 • jíst příborem-tříleté děti podle možností
 • nezakazovat dětem při jídle komunikovat s kamarádem u jednoho stolu
 • nemluvit s plnými ústy
 • využití ubrousků po obědě
 • pít pití v sedě!

Ložnice

 • Děti ze třídy Les a Motýlci přicházejí do ložnice u třídy Louka.
 • Děti se svlékají do pyžama na židličce, kterou si přinesou na koberec.
 • Děti odpočívají dle své potřeby od 12.45 hodin do 14.00 hodin. Vstávat mají možnost od 13.45 hodin.
 • Dětem se denně čte pohádka před odpočinkem.
 • V pátek rodiče odnášejí dětem pyžama domů k vyprání.

Další aktivity

V rámci ŠVP dětem nabízíme tyto projekty:

 • Návštěvy Chebského divadla
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční posezení s rodiči
 • Zajíčkova koleda
 • Návštěva knihovny
 • Oslava Dne dětí
 • Odpolední výlety do přírody
 • Rozloučení s předškoláky

Další nadstandardní aktivity (placené a nejsou součástí ŠVP):

 • Lyžařský výcvik
 • Angličtina
 • Plavání
 • Výlet do přírody

O mateřské škole

O mateřské škole

Budova mateřské školy je typizovaná s kapacitou 70 dětí. Máme tři třídy. Les, Louka a Motýlci

více informací

Stravování

O mateřské škole

Školní jídelna je součástí mateřské školy. Vybavení kuchyně se stále modernizuje podle hygienických požadavků.

více informací

Informace pro rodiče

O mateřské škole

Předávání dětí a bezpečnost: Rodiče nebo jimi pověřené osoby předávají své dítě učitelce. Odpovídají za to, že dítě je zdravé.

více informací