Úsměv otevírá duši

Na předním místě jsou pro nás pohodové a štastné děti. Hravou formou všestranně rozvíjíme jejich osobnost a připravujeme je do života a pro vstup do základní školy.

Co děláme, aby k nám děti chodily rády?

Snahou je vytvořit příjemné, esteticky hodnotné a podnětné prostředí. Umožnit dětem tělovýchovné a sportovní aktivity během dne, rozvíjet zájmy dítěte, umět se rozhodovat, věnovat jim individuální odbornou péči, odbourávat stres působící na děti a učitelky. Do mateřské školy jsou zapisovány děti ve věku od dvou do sedmi let. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku.

 

Prostorné třídy jsou rozděleny podle potřeb dětí nabízí jim volný pohyb i relaxaci. Nábytek nebrání dětem k samostatnému přístupu k hračkám, hrám a pomůckám – děti se nemusí dožadovat pomoci, samy se obsluhují podle svých zájmů. Ve třídách jsou vytvořeny stálé hrací koutky s knihami, výtvarným, pracovním materiálem, s hudebními a rytmickými nástroji, s tělovýchovným náčiním a nářadím.

Individualita dítěte a prožitky dítěte = přirozená cesta ke vzdělání.

Další aktivity ve školním roce

Září
Divadelní představení, Schůzka s rodiči, Podzimní vycházka do přírody
Říjen
Spolupráce s logopedem, Divadelní představení, Tvořivá dílna s rodiči
Listopad
Vánoční fotografování, Návštěva výstavy
Prosinec
Mikulášská nadílka, Vystoupení dětí v Domově důchodců, Vánoční vystoupení dětí na trzích, Vánoční posezení s rodiči
Leden
Lyžařský výcvik v Mariánských Lázních, Divadelní představení, Návštěva základní školy
Únor
Jarní fotografování, Návštěva divadla v Chebu, Zapojení do soutěže Mateřinka
Březen
Zápis 2016/2017, Plavecký výcvik, Návštěva knihovny
Duben
Velikonoční zajíček, Nacvičování programu na závěr školního roku, Jarní vycházka do přírody
Květen
Fotografování na tablo, Škola v přírodě, Spolupráce se ZUŠ, Schůzka s rodiči
Červen
Výlet k MDD, Vystoupení dětí na kulturních akcích města a ZŠ, Veselé rozloučení s budoucími školáky

Projekty v říjnu

  • 3. 10. 2016 - od 9:00 hodin - Indiánské řádění
  • 20. 10 2016 - od 9:30 hodin - Cesta kolem světa
  • Vstupné bude zaplaceno z rodičovského příspěvku (každému dítěti bude odečteno - neodečteno podle přítomnosti)

Uzavření mateřských škol o prázdninách 2016

1 2 3 4 5 6 7 8
2016 1 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 31
U Pivovaru Zavřeno Zavřeno Zavřeno Otevřeno Otevřeno Otevřeno Zavřeno Zavřeno
Zahradní Otevřeno Otevřeno Otevřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno
Školní Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Otevřeno Otevřeno

Jestliže si budete žádat v době uzavření naší mateřské školy o letních prázdninách o přeřazení svého dítěte na jinou (náhradní) mateřskou školu, učiňte tak do 31. května 2016 a to návštěvou do mateřské školy v Zahradní ulici, s okopírovaným evidenčním listem( na požádání okopírujeme), který předáte paní Prchalové, ředitelce mateřské školy.

Naše třídy

Třída Les

Les

Do této třídy dochází děti ve věku od čtyř do šesti let. Součástí třídy je umývárna a šatna. Po krátké, klidné chvilce po obědě se děti věnují přípravě na základní školu.

Třída Louka

Louka

V této třídě jsou zapsány děti ve věku od dvou do čtyř let. U třídy slouží ložnice se stálými lehátky, umývárna a prostorná šatna.

Třída Motýlci

Motýlci

V době od 8:15 hodin do 9:45 hodin se ve třídě scházejí děti s odkladem školní docházky a děti se zdravotním postižením. U třídy je umývárna.

Zpravodaj

Interaktivní tabule v mateřské škole

18. 1. 2016 | Kynšperk

Mnozí, co si ze školy pamatují klasickou tabuli, křídu a namočenou houbu, se jistě ptají, zda takové interaktivní tabule mají svá využití a navíc v mateřských My v MŠ U Pivovaru, se domníváme, že ano. Naše děti ve třídě Les tuto tabuli již využívají. Je to skvělý prostředek pro přípravu do školy i velký pomocník při moderním vzdělávání našich nejmenších.

Vybrali jsme takovou tabuli, kterou lze nastavit podle výšky dětí a která jim umožní objevovat, tvořit, zkoumat a hledat řešení a tím přispívat k jejich rozvoji. Děti se zábavnou formou učí a vzdělávání je tak pro ně něco, na co se mohou těšit. Ostatně, digitální technologie budou tuto generaci provázet celý život a je naší prací je s nimi seznamovat.

O mateřské škole

O mateřské škole

Budova mateřské školy je typizovaná s kapacitou 70 dětí. Máme tři třídy. Les, Louka a Motýlci

více informací

Stravování

O mateřské škole

Školní jídelna je součástí mateřské školy. Vybavení kuchyně se stále modernizuje podle hygienických požadavků.

více informací

Informace pro rodiče

O mateřské škole

Předávání dětí a bezpečnost: Rodiče nebo jimi pověřené osoby předávají své dítě učitelce. Odpovídají za to, že dítě je zdravé.

více informací