Úsměv otevírá duši

Na předním místě jsou pro nás pohodové a štastné děti. Hravou formou všestranně rozvíjíme jejich osobnost a připravujeme je do života a pro vstup do základní školy.

Zápis 2020/2021

Rozhodnutí si můžete vyzvednout v prvním týdnu v červnu 2020 v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin.

Důležitá informace

Od pondělí 4. 5. 2020 máme opět otevřeno pro všechny zapsané děti!

INFORMACE DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Přeřazení dítěte na červenec, kdy je naše školka zavřena:
Napište, zavolejte, připravíme vám kopii evidenčního listu, kterou druhý den budete mít připravenu a v době od 6.00 do 8.25 si ji můžete vyzvednout u pana školníka u vchodu.

Od 1.6.2020 si kopii vyzvedněte osobně ve třídě u paní učitelky a můžete doprovázet dítě ke dveřím třídy (s rouškou).

Hračky, potraviny dítěti do školky nedávejte.

Předávání dítěte u hlavního vchodu se od 1.6.2020 ruší.

30.6.2020 si odneste všechny osobní věci dítěte spolu s dokladem k zaplacení stravného za červen.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A PŘEJEME HEZKÉ LÉTO.

Divadlo p. Pohody: O zlaté rybce

Podzimní vycházka

Co děláme, aby k nám děti chodily rády?

Snahou je vytvořit příjemné, esteticky hodnotné a podnětné prostředí. Umožnit dětem tělovýchovné a sportovní aktivity během dne, rozvíjet zájmy dítěte, umět se rozhodovat, věnovat jim individuální odbornou péči, odbourávat stres působící na děti a učitelky. Do mateřské školy jsou zapisovány děti ve věku od dvou do sedmi let. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku.

 

Prostorné třídy jsou rozděleny podle potřeb dětí nabízí jim volný pohyb i relaxaci. Nábytek nebrání dětem k samostatnému přístupu k hračkám, hrám a pomůckám – děti se nemusí dožadovat pomoci, samy se obsluhují podle svých zájmů. Ve třídách jsou vytvořeny stálé hrací koutky s knihami, výtvarným, pracovním materiálem, s hudebními a rytmickými nástroji, s tělovýchovným náčiním a nářadím.

Individualita dítěte a prožitky dítěte = přirozená cesta ke vzdělání.

Naše třídy

Třída Les

Les

Do této třídy dochází děti ve věku od čtyř do šesti let. Součástí třídy je umývárna, šatna a ložnice. Po krátké, klidné chvilce po obědě se děti věnují přípravě na základní školu.

Třída Louka

Louka

V této třídě jsou zapsány děti ve věku od tří do čtyř let. U třídy slouží ložnice se stálými lehátky, umývárna a prostorná šatna.

Třída Motýlci

Motýlci

V této třídě jsou zapsány děti od dvou do tří let v počtu do čtrnácti dětí. U třídy je umývárna a ložnice. Šatna je společná se třídou Louka.

Virtuální prohlídka

Zpravodaj

Tablo 2018/2019

Tablo 2019/2020

Interaktivní tabule v mateřské škole

18. 1. 2016 | Kynšperk

Mnozí, co si ze školy pamatují klasickou tabuli, křídu a namočenou houbu, se jistě ptají, zda takové interaktivní tabule mají svá využití a navíc v mateřských My v MŠ U Pivovaru, se domníváme, že ano. Naše děti ve třídě Les tuto tabuli již využívají. Je to skvělý prostředek pro přípravu do školy i velký pomocník při moderním vzdělávání našich nejmenších.

Vybrali jsme takovou tabuli, kterou lze nastavit podle výšky dětí a která jim umožní objevovat, tvořit, zkoumat a hledat řešení a tím přispívat k jejich rozvoji. Děti se zábavnou formou učí a vzdělávání je tak pro ně něco, na co se mohou těšit. Ostatně, digitální technologie budou tuto generaci provázet celý život a je naší prací je s nimi seznamovat.

O mateřské škole

O mateřské škole

Budova mateřské školy je typizovaná s kapacitou 70 dětí. Máme tři třídy. Les, Louka a Motýlci

více informací

Stravování

O mateřské škole

Školní jídelna je součástí mateřské školy. Vybavení kuchyně se stále modernizuje podle hygienických požadavků.

více informací

Informace pro rodiče

O mateřské škole

Předávání dětí a bezpečnost: Rodiče nebo jimi pověřené osoby předávají své dítě učitelce. Odpovídají za to, že dítě je zdravé.

více informací