Úsměv otevírá duši

Na předním místě jsou pro nás pohodové a štastné děti. Hravou formou všestranně rozvíjíme jejich osobnost a připravujeme je do života a pro vstup do základní školy.

INFORMACE K ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY K 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 bude MŠ otevřena pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání a dětí rodičů IZS – podle pokynů mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví z 6. 4. 2021 jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo praktická škola dvouletá
 • pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

INFORMACE K TESTOVÁNÍ DĚTÍ ANTIGENNÍMI TESTY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 • Testování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek (popřípadě jiný den, když dítě nastoupí v jiný den)
 • testovat děti budou jejich rodiče (zákonný zástupce) v přítomnosti pedagoga
 • rodič musí mít svoje sterilní jednorázové rukavice
 • test dostanete přímo ve školce
 • testovací místo pro všechny děti – zahradní místnost naproti pískovišti
 • dítě doprovází do MŠ pouze jeden ZZ nebo jeden prarodič, nikdy ne sourozenec
 • rodič musí v den testování počítat s časovou rezervou na test min. 15 – 20 minut a čas pro případ, že před ním bude čekat na test více rodičů s dětmi
 • rodič musí vyčkat do výsledku testu
 • PŘÍCHOD DO MŠ NEJPOZDĚJI V 8:10 HOD
 • DO MŠ CHODÍ POUZE ZCELA ZDRAVÉ DĚTI, STEJNĚ JAKO DOPROVOD DĚTÍ

Přehled návazných postupů antigenního testování

Zápis 2021/2022

Zápis 2021/2022 se uskuteční 3. května 2021 od 8.00 hodin do 16 hodin v mateřské škole.

Těšíme se na vás, holčičky a kluci!

Více informací a dokumenty ke stažení

Divadlo p. Pohody: O zlaté rybce

Podzimní vycházka

Co děláme, aby k nám děti chodily rády?

Snahou je vytvořit příjemné, esteticky hodnotné a podnětné prostředí. Umožnit dětem tělovýchovné a sportovní aktivity během dne, rozvíjet zájmy dítěte, umět se rozhodovat, věnovat jim individuální odbornou péči, odbourávat stres působící na děti a učitelky. Do mateřské školy jsou zapisovány děti ve věku od dvou do sedmi let. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku.

 

Prostorné třídy jsou rozděleny podle potřeb dětí nabízí jim volný pohyb i relaxaci. Nábytek nebrání dětem k samostatnému přístupu k hračkám, hrám a pomůckám – děti se nemusí dožadovat pomoci, samy se obsluhují podle svých zájmů. Ve třídách jsou vytvořeny stálé hrací koutky s knihami, výtvarným, pracovním materiálem, s hudebními a rytmickými nástroji, s tělovýchovným náčiním a nářadím.

Individualita dítěte a prožitky dítěte = přirozená cesta ke vzdělání.

Naše třídy

Třída Les

Les

Do této třídy dochází děti ve věku od čtyř do šesti let. Součástí třídy je umývárna, šatna a ložnice. Po krátké, klidné chvilce po obědě se děti věnují přípravě na základní školu.

Třída Louka

Louka

V této třídě jsou zapsány děti ve věku od tří do čtyř let. U třídy slouží ložnice se stálými lehátky, umývárna a prostorná šatna.

Třída Motýlci

Motýlci

V této třídě jsou zapsány děti od dvou do tří let v počtu do čtrnácti dětí. U třídy je umývárna a ložnice. Šatna je společná se třídou Louka.

Virtuální prohlídka

Zpravodaj

Tablo 2018/2019

Tablo 2019/2020

Interaktivní tabule v mateřské škole

18. 1. 2016 | Kynšperk

Mnozí, co si ze školy pamatují klasickou tabuli, křídu a namočenou houbu, se jistě ptají, zda takové interaktivní tabule mají svá využití a navíc v mateřských My v MŠ U Pivovaru, se domníváme, že ano. Naše děti ve třídě Les tuto tabuli již využívají. Je to skvělý prostředek pro přípravu do školy i velký pomocník při moderním vzdělávání našich nejmenších.

Vybrali jsme takovou tabuli, kterou lze nastavit podle výšky dětí a která jim umožní objevovat, tvořit, zkoumat a hledat řešení a tím přispívat k jejich rozvoji. Děti se zábavnou formou učí a vzdělávání je tak pro ně něco, na co se mohou těšit. Ostatně, digitální technologie budou tuto generaci provázet celý život a je naší prací je s nimi seznamovat.

O mateřské škole

O mateřské škole

Budova mateřské školy je typizovaná s kapacitou 70 dětí. Máme tři třídy. Les, Louka a Motýlci

více informací

Stravování

O mateřské škole

Školní jídelna je součástí mateřské školy. Vybavení kuchyně se stále modernizuje podle hygienických požadavků.

více informací

Informace pro rodiče

O mateřské škole

Předávání dětí a bezpečnost: Rodiče nebo jimi pověřené osoby předávají své dítě učitelce. Odpovídají za to, že dítě je zdravé.

více informací