Úsměv otevírá duši

Na předním místě jsou pro nás pohodové a štastné děti. Hravou formou všestranně rozvíjíme jejich osobnost a připravujeme je do života a pro vstup do základní školy.

Krásný adventní čas, bohaté Vánoce a hodně zdraví a štěstí v Novém roce 2018.

Přeje tým mateřské školy

PF

Mikuláš

Co děláme, aby k nám děti chodily rády?

Snahou je vytvořit příjemné, esteticky hodnotné a podnětné prostředí. Umožnit dětem tělovýchovné a sportovní aktivity během dne, rozvíjet zájmy dítěte, umět se rozhodovat, věnovat jim individuální odbornou péči, odbourávat stres působící na děti a učitelky. Do mateřské školy jsou zapisovány děti ve věku od dvou do sedmi let. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku.

 

Prostorné třídy jsou rozděleny podle potřeb dětí nabízí jim volný pohyb i relaxaci. Nábytek nebrání dětem k samostatnému přístupu k hračkám, hrám a pomůckám – děti se nemusí dožadovat pomoci, samy se obsluhují podle svých zájmů. Ve třídách jsou vytvořeny stálé hrací koutky s knihami, výtvarným, pracovním materiálem, s hudebními a rytmickými nástroji, s tělovýchovným náčiním a nářadím.

Individualita dítěte a prožitky dítěte = přirozená cesta ke vzdělání.

Projekty v prosinci

  • 5. 12. 2017 - od 10:00 hodin Mikulášská nadílka - mohou se zúčastnit rodiče dvouletých dětí
  • 12. 12. 2017 – Vánoční besídka - vystoupí všechny děti, besídka se bude konat ve třídě Les
  • 15. 12. 2017 – od 8:30 hodin - vystoupí v mateřské škole divadlo Ondřej s pásmem - Vánoční zvyky. Vstupné - 45,- Kč / dítě

Naše třídy

Třída Les

Les

Do této třídy dochází děti ve věku od čtyř do šesti let. Součástí třídy je umývárna a šatna. Po krátké, klidné chvilce po obědě se děti věnují přípravě na základní školu.

Třída Louka

Louka

V této třídě jsou zapsány děti ve věku od dvou do čtyř let. U třídy slouží ložnice se stálými lehátky, umývárna a prostorná šatna.

Třída Motýlci

Motýlci

V době od 8:15 hodin do 9:45 hodin se ve třídě scházejí děti s odkladem školní docházky a děti se zdravotním postižením. U třídy je umývárna.

Virtuální prohlídka

Zpravodaj

Interaktivní tabule v mateřské škole

18. 1. 2016 | Kynšperk

Mnozí, co si ze školy pamatují klasickou tabuli, křídu a namočenou houbu, se jistě ptají, zda takové interaktivní tabule mají svá využití a navíc v mateřských My v MŠ U Pivovaru, se domníváme, že ano. Naše děti ve třídě Les tuto tabuli již využívají. Je to skvělý prostředek pro přípravu do školy i velký pomocník při moderním vzdělávání našich nejmenších.

Vybrali jsme takovou tabuli, kterou lze nastavit podle výšky dětí a která jim umožní objevovat, tvořit, zkoumat a hledat řešení a tím přispívat k jejich rozvoji. Děti se zábavnou formou učí a vzdělávání je tak pro ně něco, na co se mohou těšit. Ostatně, digitální technologie budou tuto generaci provázet celý život a je naší prací je s nimi seznamovat.

O mateřské škole

O mateřské škole

Budova mateřské školy je typizovaná s kapacitou 70 dětí. Máme tři třídy. Les, Louka a Motýlci

více informací

Stravování

O mateřské škole

Školní jídelna je součástí mateřské školy. Vybavení kuchyně se stále modernizuje podle hygienických požadavků.

více informací

Informace pro rodiče

O mateřské škole

Předávání dětí a bezpečnost: Rodiče nebo jimi pověřené osoby předávají své dítě učitelce. Odpovídají za to, že dítě je zdravé.

více informací