Úsměv otevírá duši

Na předním místě jsou pro nás pohodové a štastné děti. Hravou formou všestranně rozvíjíme jejich osobnost a připravujeme je do života a pro vstup do základní školy.

Co děláme, aby k nám děti chodily rády?

Snahou je vytvořit příjemné, esteticky hodnotné a podnětné prostředí. Umožnit dětem tělovýchovné a sportovní aktivity během dne, rozvíjet zájmy dítěte, umět se rozhodovat, věnovat jim individuální odbornou péči, odbourávat stres působící na děti a učitelky. Do mateřské školy jsou zapisovány děti ve věku od dvou do sedmi let. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku.

 

Prostorné třídy jsou rozděleny podle potřeb dětí nabízí jim volný pohyb i relaxaci. Nábytek nebrání dětem k samostatnému přístupu k hračkám, hrám a pomůckám – děti se nemusí dožadovat pomoci, samy se obsluhují podle svých zájmů. Ve třídách jsou vytvořeny stálé hrací koutky s knihami, výtvarným, pracovním materiálem, s hudebními a rytmickými nástroji, s tělovýchovným náčiním a nářadím.

Individualita dítěte a prožitky dítěte = přirozená cesta ke vzdělání.

Uzavření v době letních prázdnin

od 31. 7. 2017 do 1. 9. 2017

Projekty v červnu

  • 1. 6. 2017 – Oslava Dne dětí - výlet do Ostrova nad Ohří - odjezd v 8:30 hodin, příjezd kolem 15. hodiny
  • 8. a 9. 6. 2017 - Návštěva ČŠI v mateřské škole
  • 10. 6. 2017 - Vystoupení dětí na Kynšperských slavnostech - ve 14.15 hodin
  • 20. 6. 2017 - Pirátský dětský den - od 15.30 hodin
  • 29. 6. 2017 - Vystoupení dětí na Posledním zvonění v základní škole - od 10.00 hodin

Další aktivity ve školním roce

Prosinec
Mikulášská nadílka, Posezení s rodiči, Vystoupení dětí v kostele
Leden
Lyžařský výcvik v Mariánských Lázních
Únor
Jarní fotografování
Březen
Návštěva základní školy, Plavecký výcvik, Návštěva knihovny
Duben
Velikonoční zajíček, Jarní vycházka do přírody
Květen
Zápis 2017/2018, Škola v přírodě, Fotografování na tablo
Červen
Výlet k MDD, Vystoupení na kulturních akcích města, Veselé rozloučení s mateřskou školu

Naše třídy

Třída Les

Les

Do této třídy dochází děti ve věku od čtyř do šesti let. Součástí třídy je umývárna a šatna. Po krátké, klidné chvilce po obědě se děti věnují přípravě na základní školu.

Třída Louka

Louka

V této třídě jsou zapsány děti ve věku od dvou do čtyř let. U třídy slouží ložnice se stálými lehátky, umývárna a prostorná šatna.

Třída Motýlci

Motýlci

V době od 8:15 hodin do 9:45 hodin se ve třídě scházejí děti s odkladem školní docházky a děti se zdravotním postižením. U třídy je umývárna.

Zpravodaj

Interaktivní tabule v mateřské škole

18. 1. 2016 | Kynšperk

Mnozí, co si ze školy pamatují klasickou tabuli, křídu a namočenou houbu, se jistě ptají, zda takové interaktivní tabule mají svá využití a navíc v mateřských My v MŠ U Pivovaru, se domníváme, že ano. Naše děti ve třídě Les tuto tabuli již využívají. Je to skvělý prostředek pro přípravu do školy i velký pomocník při moderním vzdělávání našich nejmenších.

Vybrali jsme takovou tabuli, kterou lze nastavit podle výšky dětí a která jim umožní objevovat, tvořit, zkoumat a hledat řešení a tím přispívat k jejich rozvoji. Děti se zábavnou formou učí a vzdělávání je tak pro ně něco, na co se mohou těšit. Ostatně, digitální technologie budou tuto generaci provázet celý život a je naší prací je s nimi seznamovat.

O mateřské škole

O mateřské škole

Budova mateřské školy je typizovaná s kapacitou 70 dětí. Máme tři třídy. Les, Louka a Motýlci

více informací

Stravování

O mateřské škole

Školní jídelna je součástí mateřské školy. Vybavení kuchyně se stále modernizuje podle hygienických požadavků.

více informací

Informace pro rodiče

O mateřské škole

Předávání dětí a bezpečnost: Rodiče nebo jimi pověřené osoby předávají své dítě učitelce. Odpovídají za to, že dítě je zdravé.

více informací