Úsměv otevírá duši

Na předním místě jsou pro nás pohodové a štastné děti. Hravou formou všestranně rozvíjíme jejich osobnost a připravujeme je do života a pro vstup do základní školy.

Rozpočet Mateřské školy U Pivovaru pro rok 2017 a s výhledem na rok 2018, platný k 1. 1. 2017.

VÝNOSY v tisících Kč 2017 2018
Tržby z prodeje služeb 330 330
Zúčtování fondů 0 0
Příspěvek inv. ÚSC 100 0
Příspěvek provozní ÚSC 940 950
Příspěvek Karlovarský kraj 2803 2803
Výnosy celkem 4073 4083
Investice celkem 100  
NÁKLADY v tisících Kč 2017 2018
Náklady hrazené z př. K. kraje 2803 2803
Náklady hrazené z př. ÚSC 940 950
Náklady hrazené z hlavní činnosti 330 330
Náklady celkem 4073 4083

Milena Valešová, ředitelka

O mateřské škole

O mateřské škole

Budova mateřské školy je typizovaná s kapacitou 70 dětí. Máme tři třídy. Les, Louka a Motýlci

více informací

Stravování

O mateřské škole

Školní jídelna je součástí mateřské školy. Vybavení kuchyně se stále modernizuje podle hygienických požadavků.

více informací

Informace pro rodiče

O mateřské škole

Předávání dětí a bezpečnost: Rodiče nebo jimi pověřené osoby předávají své dítě učitelce. Odpovídají za to, že dítě je zdravé.

více informací